Nekoliko kadrova iz 9a3zi pps-a ...
    .........i to je bežična tehnika....


     
     

     

     

Sada sam aktivan na svim vrstama digitalnih modova PSK,
RTTY, SSTV, MFSK, HELL, a također i CW i SSB. Paket radio
koristim samo za DX-cluster.
Equipment: ANT: za 14, 18, 21, 24 i 28 MHz
        Cubical Quad 2 element 15 metara visine
        
        za 3.5 i 7 MHz - W3DZZ trap kao inverted
        V na visini 12 metara
      
      PC: PIII/800 desktop
        PII/266 notebook
      
      HF: Keneood TS-50S
      
      VHF: Alinco DJ-F1E
      
      UHF: Yaesu FT-815

Software za DIGI mode je MixW 2.06
     za SSTV je MicroScan 3.12
     za LOG je AALLOG 2.2
     za conteste YPlog 4.48