PSK31

PSK je novija vrsta digitalne modulacije koja ima mnoge prednosti u odnosu na
postojeće (RTTY, AMTOR, PACTOR, CLOVER …) Sama kratica znači:
Phase Shift Keying 31 bauda (odnosno tipkanje s pomoću faznog pomaka
brzinom od 31.25 bauda, tj. Bita u sekundi). To znači da je PSK još uži od
modulacije telegrafskim znakovima. Zbog toga je i ovaj način komunikacije
moguć kad se već teorijski signal niti ne čuje prostim uhom. Tako je  PSK način
komunikacije vrlo pogodan za QRP rad, odnosno za rad malom snagom.
Konkretno sa 10W koliko radim ja dovoljan je za rad po cijelom svijetu. Kao
što sam  kod RTTY opisao da je kod njega svako slovo definirano pet bitnim
kodom, ovdje kod PSK je zapravo svako slovo određeno svojim znakom kao i
Morzeova abeceda kod telegrafije. Razmak između dva slova su dvije nule (00), a
dok ostala slova imaju kombinaciju. Svako slovo započinje sa jedinicom i isto
tako završava sa jedinicom, a razmak je kao sto smo rekli 00. Slovo se zapravo
očitava između tih dviju jedinica na početku i na kraju.  Sada se taj signal
umodulira u val nosioc (USB – gornji bočni pojas),  i to na taj način da nula stvara
fazni pomak od 180 stupnjeva, a jedinica nikakav. Tako je modulacijski signal
neprekinut. Nakon modulacije širina frekvencijskog pojasa je samo 31 Hz.
PSK ima svoj karakterističan ton koji se lako pamti.
Može se čuti ovdje PSK signal (160 Kb)
Za komunikaciju se može koristiti više programa za PC. Ja ću izdvojiti dva. Naime
prvi je već opisan na RTTY stranici, to je MixW, a drugi ću spomenuti da je
W1SQL PSK. Naime on je specifičan po tome što se najedanput može pratiti   
promet i do 50 razlićitih stanica na bandu. Međutim nije baš praktičan za takmičenja
zbog samog loga. Interface  je jednak kao i prije opisan na RTTY stranici. Naravno
MixW je multimode, dok W1SQL PSK se fura samo na PSK.

Evo izgled PSK spektrograma kod MixW-a:
A ovo je izgled kod W1SQL PSK-a

 
Još da dodam da je jedan od najvažnijih uvjeta za rad PSK modulacijom je jako 
stabilan oscilatora u prijemniku, odnosno predajniku.
Kod samogradnje je na žalost teško postići toliku stabilnost, ali imao sam veze
na PSK sa amaterima koji su sve napravili u samogradnji i njihov signal je izgledao
odlično.

Referentne frekvencije za PSK
1.838 MHz
3.580 MHz
7.035 MHz.......za sjevernu i južnu Ameriku je 7.080 MHz
10.142 MHz
14.070 MHz
18.100 MHz
21.070 ili 21.080 MHz
24.920 MHz
28.120 MHz