RTTY

RTTY način komunikacije je 5 bitni tonski signal , odnosno svaki karakter se sastoji
od 5 bilo znakova ili razmaka. Standardni ton znaka je 2125 Hz, a razmaka 2295 Hz.
Razmak od 170 Hz nazivamo shift. To se jednostavnije može reci da se signal
odašilje na dvije frekvencije, koje su jedna od druge razmaknute tih 170 Hz.
Na primjer, ako odašiljemo signal na 14.080 MHz onda su nam na toj frekvenciji
znakovi, a razmaci su niže za 170 Hz odnosno na 14.079,83 MHz.
Standardna radio-amaterska brzina prijenosa od 45.45 bauda koju upotrebljavamo
na kratkom valu, je ekvivalentna 60 znakova u minuti, odnosno 60WPM.
Također mogu se koristiti brzine od 50 bd ili 75 bd. RTTY veze rade se na SSB,
točnije na USB, odnosno na gornjem bočnom pojasu. RTTY ima svoj
karakterističan zvuk tako da ga se može lako prepoznati. Signal
zvuči ovako: RTTY (129 kb) 
Meni najbolji program za RTTY komunikaciju je MixW. Taj program je multimode, 
te se može koristiti i za druge vrste rada.Također jako je raširen i program MMTY, 
on je još i freeware za razliku od MixW. 
Za RTTY potrebna je slijedeća oprema:
KV radio-postaja, PC računalo sa SB karticom i mali vanjski interface koji se
priključi na com port i kojim se zapravo samo okida predaja na radio-postaj, dok
signal sa SB kartice (line out) dovodimo na laz mikrofona (naravno sa predotporom ili 
još bolje razdvojnim transformatorom).Interface je u biti jedan otpornik od 2.2 kilooma 
koji se spaja na RTS ili DTR, drugi kraj otpornika ide na bazu tranzistora 2N4401 (BC639), 
njegov emiter na masu, a kolektorom se okida radio uređaj. Ukoliko objašnjenje nije dovoljno
evo i sheme. 

Konfiguracija WINMx-a:
Kada takav interface spojimo na recimo com1 onda u MixW programu kliknemo na
CONFIGURE, SECONDARY PTT/RTTY PORT, pa u nastavku PORT SETTINGS…i
postavimo ponuđene vrijednosti. Također treba i konfigurirati sounblaster karticu, i to
na slijedeći način: klik na CONFIGURE, pa SOUNDCARD SETTINGS…i odabrati
ponuđene mogućnosti. Na MODE odabrati RTTY. Na INPUT soundblastera dovedemo
signal sa zvučnika od radio postaje, postavimo se na neki RTTY signal i dolje na
spektrogramu moramo dobiti nesto poput ove slike:Treba imati na umu da glasnoća ne smije biti preglasna, najbolje isprobati od
minimuma pa na dalje. Ukoliko nema nikakvog signala na spektrogramu, onda treba
provjeriti da li je na system trayu master volume dobro podešen, odnosno na
PLAYBACK ne smije biti MUTE, nigdje drugdje osim na mikrofonu, a u 
RECORDING mora biti odabran LINE IN. Ukoliko još nije u redu treba provjeriti u
CONFIGURE da li nije kliknuto na DISABLE SOUNCARD, jer ukoliko nesto nije
u redu MixW sam isključuje soundblaster. Izlaz soundblastera (LINE OUT) spojimo
na mikrofonski ulaz radio postaje, ali preko nekog potenciometra, kao što sam prije
napomenuo, kako bi izregulirali glasnoću da ne bi bio preveliki ALC ulaz.
Referentne frekvencije za RTTY:
1.838 MHz
3.600 MHz
7.040 MHz
10.110 MHz
14.080 MHz
18,100 MHz
21.080 MHz
24,920 MHz
28.080 MHz.